COLUMN

Loondoorbetalingsverplichting

In deze column wil ik u wijzen op een interessant arrest van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 6 juni 2017 (200.197.702/01). Het betrof een arbeidsrechtelijk geschil omtrent de hoogte der loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar (loonsanctie opgelegd). Ik trad op voor de betalingsplichtige werkgever.

In eerste aanleg (kort geding) was de werknemer in het gelijk gesteld en is cliƫnt veroordeeld tot betaling van 90% van het contractueel bedongen loon. Wij zijn toen in hoger beroep gegaan, stellend dat enkel 70% van het bedongen loon had mogen worden toegewezen. Het Hof volgt ons in die stellingname en heeft het vonnis van de kantonrechter dan ook vernietigd.

Deze uitspraak is belangrijk voor de rechtspraktijk, nu in de literatuur en (lagere) rechtspraak geen eenduidigheid bestaat omtrent de hoogte van deze specifieke loondoorbetalingsverplichting. Met dit arrest hebben werkgevers een waardevolle extra troef in handen gekregen.