Actualiteiten

Welkom bij Reijans Advocaten
juni 20, 2017

Eerste toewijzingen affectieschade

De nieuwe Wet affectieschade heeft inmiddels tot de eerste schadevergoedingen geleid. Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2019 niet alleen recht op materiële schadevergoeding, maar ook op schadevergoeding wegens het verdriet dat het overlijden van een naaste heeft veroorzaakt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, lopen uiteen van 12.500 euro tot 20.000 euro.

Eerste Kamer akkoord met wet verduidelijking rechtspositie transgenders

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel dat de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) wijzigt. Met het wetsvoorstel wordt benadrukt dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht. Dat moet duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van eenieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

Herplaatsing van werknemers binnen een concern

Uit deze (tussen)uitspraak blijkt de problematiek van herplaatsing binnen een concern. De rechter oordeelt dat bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is voor de werknemer, óók arbeidsplaatsen in andere tot het concern behorende ondernemingen moeten worden betrokken. Bewezen moest dus worden dat ook bij de andere bedrijven binnen het concern, al dan niet na herscholing, geen plek zou zijn voor de werknemer in kwestie. ECLI:NL:RBNHO:2017:1107 Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2016:5933

Anti-ronselbeding in strijd met vrijheid van verplaatsing, privacy en meningsuiting

Werknemers zijn bij uitdiensttreding regelmatig gebonden aan een concurrentiebeding. Maar hoe zit dat met een anti-ronselbeding, waarbij het werknemers verboden is om oud-collega’s te benaderen en/of weg te lokken en hen ertoe te bewegen ergens anders in dienst te treden? In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de werkgever geen beroep kon doen op een dergelijk beding, omdat het in strijd is met het recht van verplaatsing, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting ECLI:NL:RBMNE:2019:402
Opvolgend werkgeverschap bij berekening hoogte transitievergoeding

Het staat nog niet vast of een werkgever die voor 1 juli 2015 een bedrijf heeft doorgestart en daarbij niet werd aangemerkt als opvolgend werkgever, thans (onder de Wwz) bij het beëindigen van een dienstverband toch moet afrekenen over de dienstjaren bij de vorige werkgever. Tot nu toe lijkt de rechter werkgevers echter gunstig gezind. ECLI:NL:GHSHE:2017:859 en ECLI:NL:GHARL:2017:1984

Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder

Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening ECLI:NL:HR:2017:934

WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

Zakelijke berichten van bestuurders en ambtenaren die worden verstuurd via berichtendiensten als WhatsApp en SMS vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het maakt daarbij niet uit of dat via zakelijke, of via privételefoons gebeurt ECLI:NL:RVS:2019:899

Verstrekken van fatale hoeveelheid drugs levert geen dood door schuld op

Een vriendin van verdachte overleed na het innemen van de harddrug GHB. De vriendin, een volwassen vrouw die onbekend was met de werking van de drug, had aangegeven wel eens GHB te willen proberen. De verdachte heeft vervolgens GHB in een glas geschonken en aan haar vriendin verstrekt. Het hof oordeelde dat niet is komen vast te staan dat de verdachte een te grote hoeveelheid heeft aangeboden—en sprak haar op grond daarvan terecht vrij. ECLI:NL:HR:2019:336

Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking

De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *