Actualiteiten

Welkom bij Reijans Advocaten
juni 20, 2017

Ontslag op staande voet bij privégebruik leaseauto, geen transitievergoeding

Een werknemer krijgt een laatste waarschuwing waarbij vermeld wordt dat bij een volgend privégebruik van de leaseauto ontslag op staande voet zou volgen. Als dit gebruik inderdaad opnieuw plaatsvindt, volgt ontslag en wordt geen transitievergoeding toegekend omdat het handelen van de werknemer ernstig verwijtbaar is.ECLI:NL:RBLIM:2017:7110

Herplaatsing van werknemers binnen een concern

Uit deze (tussen)uitspraak blijkt de problematiek van herplaatsing binnen een concern. De rechter oordeelt dat bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is voor de werknemer, óók arbeidsplaatsen in andere tot het concern behorende ondernemingen moeten worden betrokken. Bewezen moest dus worden dat ook bij de andere bedrijven binnen het concern, al dan niet na herscholing, geen plek zou zijn voor de werknemer in kwestie. ECLI:NL:RBNHO:2017:1107 Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2016:5933

De docent en zijn voorbeeldfunctie

Het hof constateert dat de relatief jonge leraar in deze zaak inmiddels afstand heeft genomen van zijn rechts-extremistische sympathieën. Desondanks blijft zijn ontslag in stand wegens het karakter van de uitingen op social media, onvolledige informatieverstrekking van zijn kant en de ontstane onrust op school. ECLI:NL:GHARL:2017:2509

Opvolgend werkgeverschap bij berekening hoogte transitievergoeding

Het staat nog niet vast of een werkgever die voor 1 juli 2015 een bedrijf heeft doorgestart en daarbij niet werd aangemerkt als opvolgend werkgever, thans (onder de Wwz) bij het beëindigen van een dienstverband toch moet afrekenen over de dienstjaren bij de vorige werkgever. Tot nu toe lijkt de rechter werkgevers echter gunstig gezind. ECLI:NL:GHSHE:2017:859 en ECLI:NL:GHARL:2017:1984 (Rechtspraak.nl

Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder

Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening ECLI:NL:HR:2017:934

EHRM: beroep op zwijgrecht kan als bewijs worden gebruikt

Het EHRM oordeelt dat het zwijgen van verdachte over de herkomst van een geldbedrag op zich niet kan worden aangemerkt als een strafbaar feit. Dat de feitenrechters in België uit het zwijgen van verdachte, in samenhang met ander bewijs, concluderen dat het wel moest gaan om wederrechtelijk verkregen voordeel, levert volgens het hof geen schending op van artikel 6 EVRM. EHRM 01/06/2017, zaaknr. 23572/07 (Zschüschen v. Belgium) (EHRM)

Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking

De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *