Actualiteiten

Welkom bij Reijans Advocaten
juni 20, 2017

Aansprakelijk als bestuurder of in privé?

In het onderhavige arrest is de aansprakelijkheid beoordeeld aan de hand van twee grondslagen: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid in privé hoedanigheid. Bij deze grondslagen zijn terecht verschillende beoordelingsmaatstaven gehanteerd door het Hof. In tegenstelling tot de aansprakelijkheid van in privé heeft het hof bij de bestuurdersaansprakelijkheid getoetst of sprake was van een ‘persoonlijk een ernstig verwijt’. Dit arrest benadrukt het belang van een deugdelijke onderbouwing van een vordering jegens een bestuurder – en het stellen van voldoende concrete en redengevende feiten en omstandigheden daarvoor – en meer specifiek het belang om adequaat te onderbouwen in welke hoedanigheid een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld ECLI:NL:GHARL:2024:1816

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.