Breedbeeld_Introductie

ADVOCATENKANTOOR REIJANS
Molenstraat 3A
6101 CW ECHT

T 0475 401 522
E info@reijans.nl
I www.reijans.nl

Heeft u vragen? Stuur ons gerust een bericht middels het onderstaande contactformulier.

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Advocatenkantoor Reijans B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Reijans B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Advocatenkantoor Reijans B.V. verstrekt. Advocatenkantoor Reijans B.V. kan, voor zover bij haar bekend, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM ADVOCATENKANTOOR REIJANS GEGEVENS NODIG HEEFT

Advocatenkantoor Reijans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Reijans B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ADVOCATENKANTOOR REIJANS B.V. GEGEVENS BEWAART

Advocatenkantoor Reijans B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Advocatenkantoor Reijans B.V. verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Advocatenkantoor Reijans B.V. slaat bewust geen acht op -laat staan dat daarvan op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt- (algemene) bezoekgegevens, opdat uw privacy dienaangaande volledig gegarandeerd is.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@reijans.nl.
Advocatenkantoor Reijans .B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Advocatenkantoor Reijans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Advocatenkantoor Reijans B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Advocatenkantoor Reijans B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Advocatenkantoor Reijans B.V. op via info@reijans.nl. www.reijans.nl is een website van Advocatenkantoor Reijans B.V.
Advocatenkantoor Reijans B.V. is als volgt te bereiken:

Molenstraat 3a
6101 CW Echt

Telefoon: 0475 401522

E-mailadres: info@reijans.nl