INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Mr. E.H.C.K. (Eddy) Reijans heeft bijna 25 jaar ervaring in de advocatuur. Na het vak degelijk te hebben geleerd in loondienst (Meulenkamp advocaten te Venlo en Thuis en Partners advocaten te Heerlen) volgde in 2004 verzelfstandiging. Thans wordt gewerkt middels Advocatenkantoor Reijans B.V..

Ik sta voor deskundige bijstand, zonder onnodige formaliteiten. De entree is bewust laagdrempelig; een intakegesprek is altijd volkomen vrijblijvend en kosteloos.

Naast betalende cliëntèle, kunt u bij mij ook terecht via uw rechtsbijstandsverzekeraar (er bestaat recht op vrije advocaatkeuze ingeval van een procedure!) alsook op toevoegingsbasis (pro deo).

De onderstaande rechtsgebieden behoren tot mijn werkterrein. Mocht daarbij externe, specialistische kennis noodzakelijk zijn, volgt desgewenst doorverwijzing naar iemand binnen mijn uitgebreid netwerk.

-Aansprakelijkheidsrecht
-Arbeidsrecht
-Bestuursrecht
-Burenrecht
-Contractenrecht
-Personen- en familierecht
-Psychiatrisch patiënten recht (BOPZ)
-Strafrecht
-Verbintenissenrecht

Advocatenkantoor Reijans B.V. werkt op basis van high trust samen met de raad voor rechtsbijstand en neemt geen derdengelden in ontvangst .