COLUMN

BETER EEN GOEDE BUUR,....

In mijn praktijk treed ik regelmatig- en reeds jarenlang op in burengeschillen. Vaak gaat het om problemen betreffend grensbepaling, overlast vanwege beplantingen, dubieuze bouwwerken e.d. Vaak valt de objectieve hinder nogal mee, maar spelen hoog opgelopen emoties beide partijen parten. Zulks bemoeilijkt dan het treffen van een minnelijke regeling.

Waar de advocaat uiteraard moet opkomen voor de subjectieve belangen van cliënt, zijn in dit soort casus fair onderhandelen en over en weer iets toegeven ook belangrijk. Buren ben je namelijk doorgaans voor langere tijd; partijen moeten ook nà beëindiging van het conflict toch met elkaar verder.

Mocht u onverhoopt in een burengeschil belanden, is mijn dringend advies; doe echt moeite om er samen uit te komen! Mochten die pogingen dan toch niet lukken; kunt u zeker rekenen op mijn juridische bijstand.